معنی و ترجمه کلمه lackbrain به فارسی lackbrain یعنی چه

lackbrain


ادمى تهى مغز،ادم بى کله ،ادم کله خشک ،دم خشک دماغ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها