معنی و ترجمه کلمه lacrimator به فارسی lacrimator یعنی چه

lacrimator


)lachrymator(گاز اشک اور،ماده اشک اور
شيمى : ماده اشک اور

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها