معنی و ترجمه کلمه lactic acid به فارسی lactic acid یعنی چه

lactic acid


(ش ).اسيد لاتيک بفرمولC3 H6 O3

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها