معنی و ترجمه کلمه lactogenic به فارسی lactogenic یعنی چه

lactogenic


موجب ترشح شير،موجد شير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها