معنی و ترجمه کلمه lactose به فارسی lactose یعنی چه

lactose


(ش ).قند شير بفرمول C12 H22 O11 که مصرف طبى دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها