معنی و ترجمه کلمه lacuna به فارسی lacuna یعنی چه

lacuna


فضاى خالى ،حفره ،گودى ،محفظه ،فاصله ،جاى خالى ،نقطه ابهام
معمارى : خلاء
علوم نظامى : شکاف

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها