معنی و ترجمه کلمه lacunal به فارسی lacunal یعنی چه

lacunal


lacunar(،lacunate، )lacunaryوابسته به حفره يا جاى خالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها