معنی و ترجمه کلمه lacunar amnesia به فارسی lacunar amnesia یعنی چه

lacunar amnesia


روانشناسى : يادزدودگى اختصاصى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها