معنی و ترجمه کلمه lacunar به فارسی lacunar یعنی چه

lacunar


lacunal(،lacunate، )lacunaryوابسته به حفره يا جاى خالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها