معنی و ترجمه کلمه lacunary به فارسی lacunary یعنی چه

lacunary


lacunar(،lacunal، )lacunateوابسته به حفره يا جاى خالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها