معنی و ترجمه کلمه lacunate به فارسی lacunate یعنی چه

lacunate


lacunar(،lacunal، )lacunaryوابسته به حفره يا جاى خالى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها