معنی و ترجمه کلمه lacustrine limestone به فارسی lacustrine limestone یعنی چه

lacustrine limestone


معمارى : سنگ اهک درياچه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها