معنی و ترجمه کلمه lacustrine sediment به فارسی lacustrine sediment یعنی چه

lacustrine sediment


معمارى : ته نشست درياچه اى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها