معنی و ترجمه کلمه ladder به فارسی ladder یعنی چه

ladder


نردبام ،پله ،اتش درو در عمق ،نردبان بکار بردن ،نردبان ساختن
عمران : نردبان
معمارى : نردبان
ورزش : پلکان قايق
علوم نظامى : درو در عمق
علوم دريايى : درو در عمق


کلمات کلیدی :

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها