معنی و ترجمه کلمه lade به فارسی lade یعنی چه

lade


بار کردن ،بارگيرى کردن ،با ملاقه خالى کردن
علوم نظامى : بيرون کشيدن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها