معنی و ترجمه کلمه laden weight به فارسی laden weight یعنی چه

laden weight


علوم نظامى : وزن کلى خودرو با بار

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها