معنی و ترجمه کلمه ladies' man به فارسی ladies' man یعنی چه

ladies' man


)lady's man(مردى که علاقه زيادى بمعاشرت زنان دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها