معنی و ترجمه کلمه lading به فارسی lading یعنی چه

lading


بارکشتى ،محموله ،بارگيرى ،عمل بار کردن
قانون ـ فقه : بار کشتى
علوم نظامى : محموله

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها