معنی و ترجمه کلمه lady's man به فارسی lady's man یعنی چه

lady's man


)ladies' man(مردى که علاقه زيادى بمعاشرت زنان دارد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها