معنی و ترجمه کلمه lady beetle به فارسی lady beetle یعنی چه

lady beetle


( )lady bird(ج.ش ).سوسک خانوادهCoccinellidae

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها