معنی و ترجمه کلمه lady help به فارسی lady help یعنی چه

lady help


زنى که بابانوى خانه هم صحبت است واورادرکارهاى خانه يارى ميکن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها