معنی و ترجمه کلمه lady ship به فارسی lady ship یعنی چه

lady ship


سرکار عليه ،بانو

کلمات کلیدی :




افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها