معنی و ترجمه کلمه lag of brush به فارسی lag of brush یعنی چه

lag of brush


الکترونيک : پس رفتن زغال

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها