معنی و ترجمه کلمه lag rate به فارسی lag rate یعنی چه

lag rate


ميزان کسرى پرسنل
علوم نظامى : نسبت کسرى نيروى انسانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها