معنی و ترجمه کلمه lagomorph به فارسی lagomorph یعنی چه

lagomorph


( )lagomorpha(ج.ش ).پستانداران جونده داراى دو رديف دندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها