معنی و ترجمه کلمه lagomorpha به فارسی lagomorpha یعنی چه

lagomorpha


( )lagomorph(ج.ش ).پستانداران جونده داراى دو رديف دندان

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها