معنی و ترجمه کلمه lagomorphous به فارسی lagomorphous یعنی چه

lagomorphous


)lagomorphic(وابسته به پستانداران جونده دو رديف دندانى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها