معنی و ترجمه کلمه lagragne multiplier به فارسی lagragne multiplier یعنی چه

lagragne multiplier


بازرگانى : ضريب لاگرانژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها