معنی و ترجمه کلمه lagrange's equations of motion به فارسی lagrange's equations of motion یعنی چه

lagrange's equations of motion


شيمى : معادلات حرکت لاگرانژ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها