معنی و ترجمه کلمه lagrange's method به فارسی lagrange's method یعنی چه

lagrange's method


of undetermind multiplieres
شيمى : روش لاگرانژى ضريبهاى نامعين

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها