معنی و ترجمه کلمه lagrangian points به فارسی lagrangian points یعنی چه

lagrangian points


علوم هوايى : نقاط لاگرانژى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها