معنی و ترجمه کلمه laic به فارسی laic یعنی چه

laic


وابسته بشخص دنيوى وغير روحانى ،شخص که علم خاصى را نداند،عامى ،غير فنى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها