معنی و ترجمه کلمه laid paper به فارسی laid paper یعنی چه

laid paper


کاغذى که در متن اصلى ان خطوط موازى وجود داشته باشد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها