معنی و ترجمه کلمه laid-up به فارسی laid-up یعنی چه

laid-up


ازکارافتاده ،خوابيده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها