معنی و ترجمه کلمه lain به فارسی lain یعنی چه

lain


(ک -د.گ ).طبقه ،قشرزمين ،(ک -مزم ).اختفاء در لباس عوضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها