معنی و ترجمه کلمه laissez faire economy به فارسی laissez faire economy یعنی چه

laissez faire economy


بازرگانى : اقتصاد ازاد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها