معنی و ترجمه کلمه lake0dwelling به فارسی lake0dwelling یعنی چه

lake0dwelling


خانه درياچه اى ،که درزمانهاى پيش ازتاريخ روى تيرهاى درته دريافرومى کرد

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها