معنی و ترجمه کلمه lambert projection به فارسی lambert projection یعنی چه

lambert projection


سيستم تصوير لامبرت
علوم نظامى : سيستم لامبر يا سيستم نقشه بردارى مخروطى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها