معنی و ترجمه کلمه lament به فارسی lament یعنی چه

lament


تاسف خوردن ،زاريدن ،سوگوارى کردن ،سوگوارى ،ضجه و زارى کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها