معنی و ترجمه کلمه lamp holder plug به فارسی lamp holder plug یعنی چه

lamp holder plug


سرپيچ دوشاخه سرخود
علوم مهندسى : دوشاخه سرپيچ لامپ

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها