معنی و ترجمه کلمه lamp-post به فارسی lamp-post یعنی چه

lamp-post


تير چراغ ،تير لامپا
عمران : تير چراغ برق

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها