معنی و ترجمه کلمه lanciation به فارسی lanciation یعنی چه

lanciation


سوراخ کردن يا تير کشيدن ،دردتير کشنده ،تير

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها