معنی و ترجمه کلمه lancinate به فارسی lancinate یعنی چه

lancinate


بانيزه سوراخ کردن ،پاره کردن

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها