معنی و ترجمه کلمه lancinating به فارسی lancinating یعنی چه

lancinating


تير کشنده ،سوراخ کننده

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها