معنی و ترجمه کلمه land's-end به فارسی land's-end یعنی چه

land's-end


دماغه اى که در دورترين قسمت باختر انگلستان واقع است

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها