معنی و ترجمه کلمه land combat به فارسی land combat یعنی چه

land combat


نبرد زمينى
علوم نظامى : نبرد در ساحل

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها