معنی و ترجمه کلمه land control operation به فارسی land control operation یعنی چه

land control operation


عمليات تصرف اماجهاى زمينى
علوم نظامى : عمليات کنترل زمين عمليات

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها