معنی و ترجمه کلمه land development به فارسی land development یعنی چه

land development


بازرگانى : احياى اراضى

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها