معنی و ترجمه کلمه land poor به فارسی land poor یعنی چه

land poor


داراى اراضى بى حاصل وکم فايده ،زمين دار بى پول

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها