معنی و ترجمه کلمه land tail به فارسی land tail یعنی چه

land tail


باقيمانده زمينى يکان ،بنه زمينى ،(قسمتى از يکان هوارو يا هوابرد که از راه زمين به سر پل هدايت مى شود)

کلمات کلیدی :
افزایش فالوور

آخرین کلمات ترجمه شده

لینک ها